ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σμήνους (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πάνιτσα

Ο οικισμός Σκαμνάκι προσαρτάται στο δήμο Σμήνους

Ο οικισμός Σταρέλιτσα προσαρτάται στο δήμο Σμήνους

Ο οικισμός Κόζια προσαρτάται στο δήμο Σμήνους

Ο οικισμός Κονάκια προσαρτάται στο δήμο Σμήνους

Ο οικισμός Πηλάλα προσαρτάται στο δήμο Σμήνους

Ο οικισμός Λίμπερδον προσαρτάται στο δήμο Σμήνους

Ο οικισμός Καλόγερος προσαρτάται στο δήμο Σμήνους

Ο οικισμός Πύργος Αλιόματου προσαρτάται στο δήμο Σμήνους

Ο οικισμός Νερόμυλοι προσαρτάται στο δήμο Σμήνους

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου προσαρτάται στο δήμο Σμήνους

28-02-1841

Ο οικισμός Πάνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μαλευρίου

Ο οικισμός Σκαμνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Σταρέλιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Κόζια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Πηλάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Λίμπερδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Καλόγερος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Πύργος Αλιόματου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαλευρίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Σμύνους (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Νικόλαος από το δήμο Αγίου Νικολάου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μελιτίνη αποσπάται από την κοινότητα Μελιτίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Μελιτίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεμονιά αποσπάται από την κοινότητα Μελιτίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Παλαιόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από την κοινότητα Πετρίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίνα αποσπάται από το δήμο Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινα Λουριά αποσπάται από το δήμο Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από το δήμο Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελεγούδι αποσπάται από το δήμο Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από το δήμο Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Σμήνους

Δ. Σμήνους (Λακωνίας)

18/03/2001

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Σμύνους

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λεμονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κόκκινα Λουριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σελεγούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Παλαιόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μελιτίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv