ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βενδίστας (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βενδίστα από το δήμο Καστανέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λουζέστι αποσπάται από το δήμο Καστανέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Βενδίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμάραντον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμαράντου

Κ. Αμαράντου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βενδίστας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Λουζέστι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελάφιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμάραντον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστανιάς

Ο οικισμός Ελάφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστανιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv