ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πελλάνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καστόρειον από την κοινότητα Καστορείου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουνταίικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από την κοινότητα Αγόριανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλευρού αποσπάται από την κοινότητα Αλευρούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορδόνια αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλήνα αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Βορδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργίτσι αποσπάται από την κοινότητα Γεωργιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Καστορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από την κοινότητα Λογκανίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργαδέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Λογκανίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Λογκανίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελλάνα αποσπάται από την κοινότητα Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από την κοινότητα Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κάστωρ προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καστορείου

Ο νέος οικισμός Γιακουμαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λογκανίκου

Ο νέος οικισμός Κοτίτσα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λογκανίκου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Γεωργίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σουλήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βεργαδέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κάστωρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αλευρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βορδόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Επάνω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κοτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Φουνταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Γιακουμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καστόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Πελλάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv