ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μυστρά (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαγούλα από την κοινότητα Μαγούλας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ειρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα Λογγάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγάστρα αποσπάται από την κοινότητα Λογγάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από την κοινότητα Μαγούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικουλιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από την κοινότητα Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιολόγιον αποσπάται από την κοινότητα Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταϋγέτη αποσπάται από την κοινότητα Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα Παρορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουστιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Σουστιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα Σουστιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα Τρύπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύπη αποσπάται από την κοινότητα Τρύπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Τρύπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Πικουλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βλαχοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σουστιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Τρύπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Λογγάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Ταϋγέτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Παλαιολόγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv