ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θεραπνών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χρύσαφα

Ο οικισμός Πέρπενη προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Πλατάνα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Ζαγάνον προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Κεφαλάς προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Μελαθριά προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Αφυσσόν προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Παυλέικα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Μικρή Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Καραγκίνι προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Μπαμπάσι προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Βασιλοπέραμα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Γκοριτσά προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Ζούπενα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Τσούνι προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Μόρου προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Πλέσια προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Τσούκα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Φλόκα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

09-12-1840

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από το δήμο Κρονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαραφόνα αποσπάται από το δήμο Κρονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ένας Νερόμυλος αποσπάται από το δήμο Κρονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίτζινα αποσπάται από το δήμο Πάρνωνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βασιλοπέραμα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ένας Νερόμυλος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραγκίνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μικρή Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μόρου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπαμπάσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παυλέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλέσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσούκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φλόκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκούρα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

ΦΕΚ 153Α - 17/12/1896

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χρύσαφα στον οικισμό Γκοριτσά

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Θεραπνών (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 56Α - 01/04/1903

Ο οικισμός Αφυσσόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παραποταμίων

Ο οικισμός Τσούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραποταμίων

Ο οικισμός Ζαγάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραποταμίων

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραποταμίων

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραποταμίων

Ο οικισμός Μελαθριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παραποταμίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Θεραπνών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριάνων

Ο οικισμός Χρύσαφα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσάφων

Ο οικισμός Ζαραφόνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαραφόνας

Ο οικισμός Πέρπενη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περπένης

Ο οικισμός Ζούπενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζουπένης

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαλά

Ο οικισμός Γκοριτσά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκοριτσάς

Ο οικισμός Τζίτζινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγριάνων

Ο οικισμός Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσάφων

Ο οικισμός Σανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περπένης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γκοριτσά από την κοινότητα Γκοριτσάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από την κοινότητα Αγριάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από την κοινότητα Γκοριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Καλλονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγάνον αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από την κοινότητα Σκούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσαφα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσάφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσάφων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 710Β - 09/06/2006

Ο οικισμός Χρύσαφα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Χρύσαφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Ζαγάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Γκοριτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv