ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Στυμφαλίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλιανοί από την κοινότητα Καλιανών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ασπροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Δροσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από την κοινότητα Καισαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από την κοινότητα Κυλλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από την κοινότητα Λαύκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από την κοινότητα Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στυμφαλία αποσπάται από την κοινότητα Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Καλιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Στυμφαλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Μικρός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv