ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σολυγείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σοφικόν

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

09-12-1840

Ο οικισμός Βαλίδι αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρελά αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρητόν αποσπάται από το δήμο Ρητού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ρητού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο Υρνηθίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βαρελά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βαλίδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κόρφος προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Γαλατάκι προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Αλμυρή προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Βλασέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Νεζέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Ηλιέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Σκλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Μαστρίζα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Ρεθεζά προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μαστρίζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρεθεζά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κεφαλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Σολυγείας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Σολυγείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγγελοκάστρου

Ο οικισμός Νεζέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεζέϊκων

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σοφικού

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεζέϊκων

Ο οικισμός Ηλιέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεζέϊκων

Ο οικισμός Κεφαλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεζέϊκων

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σοφικού

Ο οικισμός Γαλατάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αλμυρής

Ο οικισμός Ρητόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αλμυρής

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Αλμυρή του δήμου καταργείται.

Δ. Σολυγείας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σοφικόν από την κοινότητα Σοφικού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Αγγελοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από την κοινότητα Κόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκάλι αποσπάται από την κοινότητα Σοφικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης αποσπάται από την κοινότητα Σοφικού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Πέτρος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κόρφου

Ο νέος οικισμός Ήλιος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κόρφου

Ο νέος οικισμός Κάβος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κόρφου

Ο νέος οικισμός Άγιος Βλάσσης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σοφικού

Ο νέος οικισμός Κιουρκάτι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σοφικού

Ο νέος οικισμός Φραγκολίμανο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σοφικού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Φραγκολίμανο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κιουρκάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ήλιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Πευκάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv