ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πικρολίμνης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μικρόκαμπος από την κοινότητα Μικροκάμπου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Αγιονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βακούφιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Γυναικόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκάρτζα αποσπάται από την κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπακαίϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκερατέα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόν Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Αγιονερίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Παλαιόν Αγιονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κάτω Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μέσοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κοκάρτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μπακαίϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Νέον Αγιονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Πικρολίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μικρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ξυλοκερατέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Βακούφιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άνω Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Νέον Γυναικόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv