ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μουριών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σταθμός Μουριών από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Συκαμινιά αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψυχρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιές αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλάρης αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριαί αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακακίες αποσπάται από την κοινότητα Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεξάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σούρμενα αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδώνας αποσπάται από την κοινότητα Σταθμού Μουριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Μυριόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Μυριοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Μυριοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιρρόη αποσπάται από την κοινότητα Μυριοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Συκαμινιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψυχρόβρυση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλατανιές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ακακίες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ροδώνας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Σούρμενα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μικρόβρυση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Σούρμενα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σταθμός Μουριών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μουριαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Νέον Μυριόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Καβαλάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Καλλιρρόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Αλεξάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv