ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κρουσσών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τέρπυλλος από την κοινότητα Τερπύλλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάρκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μάρκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από την κοινότητα Αντιγονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρα αποσπάται από την κοινότητα Αντιγονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιγόνεια αποσπάται από την κοινότητα Αντιγονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αντιγονείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από την κοινότητα Βάθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλατιανόν αποσπάται από την κοινότητα Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα Γερακαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από την κοινότητα Επταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από την κοινότητα Ευκαρπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδόσια αποσπάται από την κοινότητα Θεοδοσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από την κοινότητα Ισώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από την κοινότητα Ισώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Θεοδωράκι αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Θεοδωράκι αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικό αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροπλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάδιον αποσπάται από την κοινότητα Κοιλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Λειβάδι αποσπάται από την κοινότητα Κοιλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από την κοινότητα Κοιλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργειό αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνούδα αποσπάται από την κοινότητα Κορωνούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντοκερασέα αποσπάται από την κοινότητα Ποντοκερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από την κοινότητα Ποντοκερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Τερπύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Τερπύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπουργίτης αποσπάται από την κοινότητα Φύσκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύσκα αποσπάται από την κοινότητα Φύσκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα Φύσκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Γάβρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κάτω Θεοδωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Βάθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κεντρικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Επτάλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Πετράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ευκαρπία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μελισσουργειό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Καλό Λειβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Χειμαδιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κοιλάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μηλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ποντοκερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Παλατιανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Αντιγόνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Θεοδόσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Πλαγιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μαυροπλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Διβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Τέρπυλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ριζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άνω Θεοδωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Διπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Φύσκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Σπουργίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μεταξοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Κορωνούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv