ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γαλλικού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καμπάνης από την κοινότητα Καμπάνη και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γαλλικός αποσπάται από την κοινότητα Γαλλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλος αποσπάται από την κοινότητα Καμπάνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από την κοινότητα Μανδρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σάντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σάντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρινθος αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργωτός αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαοδικηνόν αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπέτρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πέρινθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Πυργωτός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Γαλλικός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Μάνδρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Λαοδικηνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Καμπάνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Χρυσόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv