ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγίου Γεωργίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγρός από την κοινότητα Αγρού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρκαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρμενάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από την κοινότητα Αρμενάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αρμενάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αφιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από την κοινότητα Αφιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από την κοινότητα Δροσάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από την κοινότητα Καστελλάνων Γύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από την κοινότητα Καστελλάνων Γύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Πάγων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από την κοινότητα Ραχτάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από την κοινότητα Χωρεπισκόπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα Καββαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Καββαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από την κοινότητα Καββαδάδων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv