ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αλιάκμονα (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μεσοποταμιά από την κοινότητα Μεσοποταμιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Κυριακής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυνθού αποσπάται από την κοινότητα Μεσοποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα Οινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτεριά αποσπάται από την κοινότητα Πτεριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πτεριά αποσπάται από την κοινότητα Πτεριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από την κοινότητα Πτεριάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 36Α - 06/02/2006

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Μεσοποταμίας

Δ. Μεσοποταμίας (Καστοριάς)

ΦΕΚ 36Α - 06/02/2006

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αλιάκμονα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Πτεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Κάτω Πτεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Κολοκυνθού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Καλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Μεσοποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv