ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βασιλικόν

Ο οικισμός Μούλκι προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Κιάτο προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Διμηνιό προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μελίσσι προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Μεγάλη Βάλτσα αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρή Βάλτσα αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θροφαροί αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θολερόν αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαλιώτης αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονήδριον Ζεμενού αποσπάται από το δήμο Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζικά αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λέχοβας αποσπάται από το δήμο Κελεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάντζανη αποσπάται από το δήμο Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψομάτι αποσπάται από το δήμο Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από το δήμο Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μποζικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

Ο οικισμός Μονήδριον Ζεμενού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ραψομάτι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Γεληνιάτικα προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Πάστου προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μπάδιψα προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Καπανδρί Μεγάλης Βάλτσης προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μετόχιον Μονής Λεχόβης προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Καρυώτικα προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βασιλικόν στον οικισμό Κιάτο

ΦΕΚ 54Α - 15/11/1860

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρικάλων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γεληνιάτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πάστου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπάδιψα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καπανδρί Μεγάλης Βάλτσης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Μονής Λεχόβης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Συκιά προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Σικυώνος (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Διμηνιό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Διμηνιό προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Γεληνιάτικα προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζεμενού

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιοπεσίου

Ο οικισμός Θολερόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θολερού

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικού

Ο οικισμός Άνω Διμηνιό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Διμηνιού

Ο οικισμός Θροφαροί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θροφαρών

Ο οικισμός Λαλιώτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαλιώτου

Ο οικισμός Μεγάλη Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Βάλτσης

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουλκίου

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλίου

Ο οικισμός Μάντζανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάτζανης

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκιάς

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσίου

Ο οικισμός Μικρή Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικράς Βάλτσης

Ο οικισμός Κιάτο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιάτου

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιοπεσίου

Ο οικισμός Μονή Λέχοβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μάτζανης

Ο οικισμός Γεληνιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συκιάς

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιάτου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κιάτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κιάτο από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 247Α - 04/12/1913

Ο οικισμός Κιάτο της κοινότητας μετονομάζεται σε Σικυών

ΦΕΚ 301Α - 02/09/1915

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σικυώνος

Κ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 301Α - 02/09/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κιάτου

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Σικυών της κοινότητας μετονομάζεται σε Σικυωνία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σικυωνίας

Κ. Σικυωνίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σικυώνος

ΦΕΚ 422Α - 28/11/1929

Ο οικισμός Τραγάναις προσαρτάται στην κοινότητα Σικυωνίας

ΦΕΚ 198Α - 18/07/1933

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Διμηνιού

ΦΕΚ 192Β - 15/10/1936

Ο οικισμός Σικυωνία της κοινότητας μετονομάζεται σε Κιάτο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κιάτου

Κ. Κιάτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 192Β - 15/10/1936

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σικυωνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νεάπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιάτου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σικυώνος

Δ. Σικυώνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κιάτου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Σικυώνος (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Νεάπολις του δήμου καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Τραγάναις του δήμου καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανατολική Τραγάνα και προσάρτησή του στο δήμο Σικυώνος

Δ. Σικυωνίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελίνα αποσπάται από την κοινότητα Βελίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γονούσσα αποσπάται από την κοινότητα Γονούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμηνιόν αποσπάται από την κοινότητα Διμηνιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Διμηνιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Διμηνιό αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Διμηνιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλημέντι αποσπάται από την κοινότητα Κλημεντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαλιώτης αποσπάται από την κοινότητα Λαλιώτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλος Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Βάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Βάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Βάλτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από την κοινότητα Μουλκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουρβατιώνα αποσπάται από την κοινότητα Μουλκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζικάς αποσπάται από την κοινότητα Μποζικά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάσιον αποσπάται από την κοινότητα Πασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σικυών αποσπάται από την κοινότητα Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τιτάνη αποσπάται από την κοινότητα Τιτάνης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κοκκινιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κάτω Διμηνιού

Ο οικισμός Ανατολική Τραγάνα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλιανοί αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτέρι αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στυμφαλία αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάρι αποσπάται από το δήμο Στυμφαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ταρσός αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ταρσός αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσινόν αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φενεός αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσιά αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίλια αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου ή Φενεού (Πλάκα) αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Φενεός αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούζι αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτιον αποσπάται από το δήμο Φενεού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 23Α - 29/01/2014

Η κοινότητα Σικυώνος του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού

ΦΕΚ 112Α - 04/08/2017

Η κοινότητα Σικυώνος του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Σικυώνος - Κιάτου

Εκτύπωση  Αρχείο csv