ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μικράς Βάλτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρή Βάλτσα από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μικρή Βάλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρά Βάλτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μικρών Βάλτων

Κ. Μικρών Βάλτων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικράς Βάλτσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μικρά Βάλτα της κοινότητας διορθώνεται σε Μικρός Βάλτος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μικρού Βάλτου

Κ. Μικρού Βάλτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μικρών Βάλτων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μικρού Βάλτου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv