ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τζουμέρκων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χουλιαράδες από την κοινότητα Χουλιαράδων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κέδρος αποσπάται από την κοινότητα Πετροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Πετροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα Πετροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από την κοινότητα Βαπτιστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Μιχαλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Σιράκου αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου Σιράκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κέδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Χουλιαράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μιχαλίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Σιράκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv