ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κεντρικού Ζαγορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ασπράγγελοι από την κοινότητα Ασπραγγέλων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μηνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πεδινά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Πεδινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίστη αποσπάται από την κοινότητα Αρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίκος αποσπάται από την κοινότητα Αρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίτσα αποσπάται από την κοινότητα Βίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δικόρυφον αποσπάται από την κοινότητα Δικορύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Διλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από την κοινότητα Διποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφότοπος αποσπάται από την κοινότητα Ελαφοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλουτάς αποσπάται από την κοινότητα Καλουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πεδινά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Πεδινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανασσής αποσπάται από την κοινότητα Μανασσή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από την κοινότητα Μονοδενδρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ασπράγγελοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ζαγορίου

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Βίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Μεσοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Βίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Μανασσής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Κάτω Πεδινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Αρίστη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Καλουτάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Δικόρυφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Άνω Πεδινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Ελαφότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζαγορίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv