ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Εγνατίας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μικρό Περιστέριον από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σίτσαινα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Γότιστα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλτούμα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλο Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάτζα αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιούτσος αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Γότιστα αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Γότιστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαρακάριον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Γερακάρι αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταμπούρια αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιωλάδες αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Γιαρακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Σιωλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μικρά Γότιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μπαλτούμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Νέο Γερακάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Σίτσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Ταμπούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Ραχούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μεγάλη Γότιστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μεγάλο Περιστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Σιούτσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μικρό Περιστέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Μπάτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Καρυόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μετσόβου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv