ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δωδώνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μάνδρες από την κοινότητα Δωδώνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Αναστασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Αναστασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγοψά αποσπάται από την κοινότητα Δραγοψάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραμεσιοί αποσπάται από την κοινότητα Δραμεσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωδώνη αποσπάται από την κοινότητα Δωδώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστάνιανη αποσπάται από την κοινότητα Κωστάνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέρκον αποσπάται από την κοινότητα Κωστάνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντείον αποσπάται από την κοινότητα Μαντείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Μελιγγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιγγοί αποσπάται από την κοινότητα Μελιγγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα Πολυγύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύγυρος αποσπάται από την κοινότητα Πολυγύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ψήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψήνα αποσπάται από την κοινότητα Ψήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Ψήνας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Ταξιάρχαι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 29/02/2008

Ο οικισμός Μάνδρες του δήμου μετονομάζεται σε Δωδωνούπολη

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δωδωνούπολη στον οικισμό Αγία Κυριακή

Ο οικισμός Βάρδας αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιστρούνιον αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αχλαδέαι αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργάνοι αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόδενδρον αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπάδιον αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλαφος αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουκοβίνα αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαδίστρα αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεστιά αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανό αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμυρτιά αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεριζιανά αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέαι αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντόλακκος αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολλαίικα αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβίζιανα αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Μπότσαρη αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρδοσις αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον Μπότσαρη αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαργιάδες αποσπάται από το δήμο Λάκκας Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνι Τερόβου αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρλαάμ αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεστά αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολυβαδιά αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυφοβόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κρυφοβόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβγόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκλέσι αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιά αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιάστα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψαίοι αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκιώτισσα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριακήσι αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουραίϊκα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυροδάφνη αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπικόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καννέτα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασαίικα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλίβανη αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούρα αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπάνη αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραβένια αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εισόδια Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέροβον αποσπάται από το δήμο Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροχώρι αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λίππα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίππα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαουσιοί αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλογρανίτσα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουρή αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σενίκον αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούλμου αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτοπούλα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομολεσσά αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωτικόν αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρδαλίτσα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ζωτικόν αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ασπροχώριον αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυζωαίοι αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λωζανά αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαγαίοι αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόλακκος αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τύρια αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταμάχη αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανιδιά αποσπάται από το δήμο Σελλών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 53Α - 11/03/2020

Ο οικισμός Πλατάνια του δήμου μετονομάζεται σε Τσερίτσανα

Η κοινότητα Πλατανίων του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Τσεριτσάνων

Εκτύπωση  Αρχείο csv