ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Άνω Καλαμά (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παρακάλαμος από την κοινότητα Παρακαλάμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από την κοινότητα Αρετής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντισμένη αποσπάται από την κοινότητα Βροντισμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερομνήμη αποσπάται από την κοινότητα Ιερομνήμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαράκιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζαρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονόρους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παρακάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Παρακαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχομάντσα αποσπάται από την κοινότητα Παρακαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολαίικα αποσπάται από την κοινότητα Παρακαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα Παρακαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεπετίστα αποσπάται από την κοινότητα Ρεπετίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παηδονιά αποσπάται από την κοινότητα Ρεπετίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριάχοβον αποσπάται από την κοινότητα Ριαχόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα Σιταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκλιοί αποσπάται από την κοινότητα Κουκλιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρετή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Βροντισμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ιερομνήμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Παρακάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μαυρονόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μαζαράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Κουκλιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Άνω Παρακάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μπολαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Μοσχομάντσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ριάχοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Ρεπετίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο οικισμός Παηδονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πωγωνίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv