ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγίου Δημητρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Κυριακή από την κοινότητα Θεριακησίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αβγόν αποσπάται από την κοινότητα Αβγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αβγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρλαάμ αποσπάται από την κοινότητα Βαρλαάμ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιάστα αποσπάται από την κοινότητα Βουλιάστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπικόν αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καννέτα αποσπάται από την κοινότητα Θεριακησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριακήσι αποσπάται από την κοινότητα Θεριακησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εισόδια Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα Θεριακησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κοπάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπάνη αποσπάται από την κοινότητα Κοπάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκλέσι αποσπάται από την κοινότητα Κουκλεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Κουκλεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κρυφοβόν αποσπάται από την κοινότητα Κρυφοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυφοβόν αποσπάται από την κοινότητα Κρυφοβού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Μελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Μελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιά αποσπάται από την κοινότητα Μελιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μουσιωτίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μουσιωτίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούρα αποσπάται από την κοινότητα Μουσιωτίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μουσιωτίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυροδάφνη αποσπάται από την κοινότητα Μυροδάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασαίικα αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεστά αποσπάται από την κοινότητα Πεστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραβένια αποσπάται από την κοινότητα Ραβενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολυβαδιά αποσπάται από την κοινότητα Σερβιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από την κοινότητα Σερβιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλίβανη αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα Σκλίβανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψαίοι αποσπάται από την κοινότητα Τερόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέροβον αποσπάται από την κοινότητα Τερόβου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παλαιοχώριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιοχώριον του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Ταξιάρχης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σερβιανών

Ο νέος οικισμός Χάνι Τερόβου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τερόβου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Χάνι Τερόβου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βαρλαάμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Πεστά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μολυβαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Νέα Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κρυφοβόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κάτω Κρυφοβόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αβγόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κουκλέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βουλιάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ραψαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Λαγκιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Θεριακήσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κουλουραίϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μυροδάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Επισκοπικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σερβιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Καννέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άνω Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βασαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κάτω Μουσιωτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σκλίβανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μεσούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κοπάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ραβένια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Εισόδια Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Τέροβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv