ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βασιλικών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βασιλικά από την κοινότητα Βασιλικών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ιωάννης ο Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπήγαδον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Θέρμης αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκιά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερά αποσπάται από την κοινότητα Περιστεράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουρωτή αποσπάται από την κοινότητα Σουρωτής και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Ιωάννης ο Θεολόγος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λακκιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λουτρά Θέρμης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονοπήγαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Περιστερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Σουρωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv