ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοφινίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοφίνι από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Κυναμπάρδι προσαρτάται στην κοινότητα Κοφινίου

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Κυναμπάρδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσιγκρίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Κοφινίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Ο οικισμός Κοφίνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Τίρυνς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Τίρυνθος

Κ. Νέας Τίρυνθος (Αργολίδος)

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοφινίου

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Αναγνώριση του οικισμού Καποδίστριας και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Τίρυνθος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τίρυνς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νέας Τίρυνθας

Ο οικισμός Νέα Τίρυνς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Ο οικισμός Καποδίστριας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv