ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γόρτυνας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιοι Δέκα από την κοινότητα Αγίων Δέκα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βουρβουλίτης αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Δέκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κυρίλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κύριλλος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κυρίλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελούζος αποσπάται από την κοινότητα Αμπελούζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απεσωκάριον αποσπάται από την κοινότητα Απεσωκαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούκια αποσπάται από την κοινότητα Βαγιονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάσα αποσπάται από την κοινότητα Βαγιονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγιονιά αποσπάται από την κοινότητα Βαγιονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαθιάκες αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλής αποσπάται από την κοινότητα Γκαγκαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκαγκάλες αποσπάται από την κοινότητα Γκαγκαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Μητροπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαδογιάννης αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δυτικός αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέντας αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρότος αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιαμού αποσπάται από την κοινότητα Μιαμούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρυπητά αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλώρα αποσπάται από την κοινότητα Πλώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουστουλιανά αποσπάται από την κοινότητα Χουστουλιανών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Δυτικός του δήμου μετονομάζεται σε Δυσκός

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άκρια αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασήμι αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίνια αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοκαράς αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόλοι αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνες αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούρες αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχια Σοκαρά αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπετανιανά αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβιαι αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοριά αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνοφάραγγον αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακάμωτος αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κουδουμά αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άκρια αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπάδες αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διονύσιον αποσπάται από το δήμο Κόφινα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερατοκεφάλιον αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μούλια αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαράνι αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέννα αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορρός αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πειρουνιανά αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούλι αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μούλια αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόλενα αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινιάς αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρεβελιανά αποσπάται από το δήμο Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαλίδα αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απομαρμά αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανασός αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέργερη αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμιανά αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρόσοι αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύβριτος αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστραχιανά αποσπάται από το δήμο Ρούβα και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv