ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βουπρασίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλητσελεπή

Ο οικισμός Μανωλάς προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεντούνι αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλότυχον αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από το δήμο Καλοτυχίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλίκης αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλακας αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαούτι αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Ξενία αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ξενία αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμουθέκρα αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπάτα αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόρσι αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αλητσελεπή στον οικισμό Ψάρι

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Επάνω Ξενία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Ξενία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξενιαίς προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 31Α - 07/09/1849

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ψάρι στον οικισμό Μανωλάς

ΦΕΚ 22Α - 27/05/1864

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μανωλάς στον οικισμό Ψάρι

ΦΕΚ 31Α - 12/06/1865

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ψάρι στον οικισμό Μανωλάς

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ζόγκα προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Κώμη προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

Ο οικισμός Σούβαρδον προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 59Α - 25/08/1879

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Πικέρνη και προσάρτησή του στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κρεμμύδι προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Βουπρασίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λάππας προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Βουπρασίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μετοχίου

Ο οικισμός Μανωλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανωλάδος

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαρίου

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπελέτου

Ο οικισμός Μαλίκης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλίκη

Ο οικισμός Ζόγκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζόγκας

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καγκαδίου

Ο οικισμός Ξενιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξενιών

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μετοχίου

Ο οικισμός Λάππας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μετοχίου

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαρίου

Ο οικισμός Σπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαρίου

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

Ο οικισμός Μπόρσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

Ο οικισμός Νέα Πικέρνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλίκη

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλίκη

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλίκη

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζόγκας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζόγκας

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καγκαδίου

Ο οικισμός Δαούτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενιών

Ο οικισμός Κουμουθέκρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενιών

Ο οικισμός Βάλακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξενιών

Ο δήμος καταργείται

Δ. Βουπρασίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βάρδα από την κοινότητα Βάρδας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από την κοινότητα Αετορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Αετορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα Βάρδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Βάρδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από την κοινότητα Βάρδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συμπάνιον αποσπάται από την κοινότητα Βάρδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θανασουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Πεύκον αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρίνια αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Υρμίνης αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμαραίικα αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολάς αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουναίικα αποσπάται από την κοινότητα Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από την κοινότητα Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μανολάς αποσπάται από την κοινότητα Νέας Μανολάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησίον αποσπάται από την κοινότητα Νησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Ξενιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα Ξενιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενιές αποσπάται από την κοινότητα Ξενιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα Κουρτεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα Κουρτεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοττέικα αποσπάται από την κοινότητα Κουρτεσίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κουρτέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Ξενιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Λουτρά Υρμίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Θανασουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Σαμαραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Άνω Κουρτέσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Συμπάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καραβουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Μπρίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κοττέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Μέγα Πεύκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Νησίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καρβουναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Μανολάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Νέα Μανολάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv