ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βίνιανης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κερασοχώριον από την κοινότητα Κερασοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρινα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από την κοινότητα Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από την κοινότητα Κερασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα Κερασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρέντης αποσπάται από την κοινότητα Κερασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτα αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομμάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγιαί αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομμάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσω αποσπάται από την κοινότητα Χρύσως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο νέος οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Χρύσως

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Γάβρινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κερασοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κρέντης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Λογγιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Χρύσω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μαυρομμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Νέα Βίνιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv