ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγράφων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγραφα από την κοινότητα Αγράφων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παραμερίτα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβρολισιάδα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόλακκα αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα Αγράφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγγιανά αποσπάται από την κοινότητα Βραγγιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλάριον αποσπάται από την κοινότητα Βραγγιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουστίσα αποσπάται από την κοινότητα Βραγγιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Βραγγιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανηφόρα αποσπάται από την κοινότητα Επινιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόρρευμα αποσπάται από την κοινότητα Επινιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Επινιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από την κοινότητα Επινιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από την κοινότητα Μαράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από την κοινότητα Μαράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίδενδρον αποσπάται από την κοινότητα Τριδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροβάτον αποσπάται από την κοινότητα Τροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο νέος οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τροβάτου

Ο νέος οικισμός Καβάκια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τροβάτου

Ο νέος οικισμός Κατσαντώνης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαράθου

Ο νέος οικισμός Δένδρος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βραγγιανών

Ο νέος οικισμός Έλατος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βραγγιανών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρακάσιον αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπάρες αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαραθιά αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοψαίικα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δυτική Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καϊπανάκι αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρεκαίικα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Τατάρνης αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολική Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλαίικα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλαίικα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμίριανη αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρκιό αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από το δήμο Φραγκίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρινα αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασοχώριον αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρέντης αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγιαί αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσω αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτα αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Βίνιανη αποσπάται από το δήμο Βίνιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελο αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ραπτόπουλον αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αργύριον αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλέσι αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασιά αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουσιανά αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρα αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραπτόπουλον αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάδες αποσπάται από το δήμο Ασπροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρίσοβα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμάμπελα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγίτσιον αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονδυλαίικα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούλπη αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λημέρι αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέρνικον αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλαώρα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθοχώρι αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρατοβούνιον αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγραφα στον οικισμό Κερασοχώριον

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Αναγνώριση του οικισμού Δροσέλα και προσάρτησή του στο δήμο Αγράφων

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιό Χωριό και προσάρτησή του στο δήμο Αγράφων

Αναγνώριση του οικισμού Πύρνος και προσάρτησή του στο δήμο Αγράφων

Αναγνώριση του οικισμού Φτελιά και προσάρτησή του στο δήμο Αγράφων

Εκτύπωση  Αρχείο csv