ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Απεραντίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γρανίτσα

Ο οικισμός Χορίγκοβον προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Αργύρι προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Ραυτόπουλον προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Λεπιανά προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Κόνιαβη προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Τοπόλιανα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Βελαώρα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Βελτσίστα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Ζελενίστα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Συβίστα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Χρύσοβα προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Απεραντίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Απεραντίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βελαώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελαώρας

Ο οικισμός Βελτσίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελτσίστας

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανίτσης

Ο οικισμός Ζελενίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζελενίστας

Ο οικισμός Κόνιαβη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόνιαβης

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεπιανών

Ο οικισμός Ραυτόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραυτοπούλου

Ο οικισμός Χορίγκοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χοριγκόβου

Ο οικισμός Συβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελαώρας

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελαώρας

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελαώρας

Ο οικισμός Αργύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ραυτοπούλου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Απεραντίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γρανίτσα από την κοινότητα Γρανίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κονδυλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Βαλαώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλαώρα αποσπάται από την κοινότητα Βαλαώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα Βαλαώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Βούλπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούλπη αποσπάται από την κοινότητα Βούλπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λημέρι αποσπάται από την κοινότητα Λημερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λιθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρίσοβα αποσπάται από την κοινότητα Σιβίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρατοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Σιβίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα Τοπολιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από την κοινότητα Τοπολιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέρνικον αποσπάται από την κοινότητα Τοπολιάνων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αρμάμπελα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γρανίτσης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρίσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Αρμάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Λογγίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κονδυλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βούλπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Λημέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βέρνικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βαλαώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Λιθοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Πρατοβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv