ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νηλέων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαντούδι

Ο οικισμός Σπαθάρι προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Τρούπι προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Δράζι προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Αχμέταγα προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Αρέθα προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Παγώντας προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Μαρκάταις προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Πήλι προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Νηλέων

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Αχμέταγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Αρέθα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 12Α - 20/04/1873

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Άννα από το δήμο Κηρινθίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Νηλέως

Δ. Νηλέως (Ευβοίας)

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Νηλέων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Άννης

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμελάντων

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχλαδίου

Ο οικισμός Κάτω Μάμουλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μαμούλων

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκυλόγιαννης

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοτσικιάς

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παππάδων

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στροφυλιάς

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Άννης

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμελάντων

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Μαμούλων

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Μαμούλων

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκυλόγιαννης

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκυλόγιαννης

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στροφυλιάς

Ο οικισμός Παλαιά Φαράκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στροφυλιάς

Το όνομα του οικισμού Φαράκλα του δήμου διορθώνεται σε Παλαιά Φαράκλα

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Άννα από την κοινότητα Αγίας Άννης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παλαιόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Άννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Άννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από την κοινότητα Αμελάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από την κοινότητα Αμελάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκάκη αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμεια αποσπάται από την κοινότητα Κεραμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα Κερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κοτσικιάς αποσπάται από την κοινότητα Κοτσικιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από την κοινότητα Κοτσικιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από την κοινότητα Παππάδων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αχλαδοπόταμο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κοτσικιάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγκάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Παλαιόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Αχλαδοπόταμο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κεράμεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Φραγκάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Παραλία Κοτσικιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv