ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαρμαρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαρμάριον από την κοινότητα Μαρμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από την κοινότητα Ακταίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από την κοινότητα Ακταίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από την κοινότητα Γιαννιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λενωσαίοι αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώτειρα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαθόν αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιανός αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλέργον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρώνιον αποσπάται από την κοινότητα Κατσαρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χερσονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασταύρωση αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλόνησος Πεταλιών (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Φηγιά αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόρεμα αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φηγιάς αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνης αποσπάται από την κοινότητα Μαρμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσών αποσπάται από την κοινότητα Μελισσώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Στουππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στουππαίοι αποσπάται από την κοινότητα Στουππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατήσιον αποσπάται από την κοινότητα Στουππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρελλαίοι αποσπάται από την κοινότητα Στουππαίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Χωνί προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κατσαρωνίου

Ο νέος οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαρμαρίου

Ο νέος οικισμός Κρύα Βρύση προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαρμαρίου

Ο νέος οικισμός Παναγία προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαρμαρίου

Ο νέος οικισμός Καλογέρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Στουππαίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χωνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Διασταύρωση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μεγαλόνησος Πεταλιών (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λυκόρεμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Παραλία Φηγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βαρελλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλογέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Στουππαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλλέργον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κοκκίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βατήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κάτω Γιαννίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Τραγονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Φηγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μαρμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Λενωσαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Μελισσών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Καλλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Αγαθόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Κατσαρώνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ριζοβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Σώτειρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Χερσονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Εκάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Ακταίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρύστου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv