ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κιρραιού (Κηρέως) (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγία Άννα

Ο οικισμός Παππάδες προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Κοτσικιά προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Αχλάδι προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Στράφι προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Αμέλαντες προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Κεράμια προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Παληόβρυση προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Στροφυλιά προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Φαράκλα προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Τσούκα προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

Ο οικισμός Κρυόβρυση προσαρτάται στο δήμο Κιρραιού (Κηρέως)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Κοτσικιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Αχλάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Παληόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κιρρονηλέων

Ο δήμος καταργείται

Δ. Κηρέων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 12Α - 20/04/1873

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαντούδι από το δήμο Κηρινθίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχμέταγα αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από το δήμο Κηρινθίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κηρέως

Δ. Κηρέως (Ευβοίας)

ΦΕΚ 89Α - 29/08/1882

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κηρέων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Νέα Φαράκλα προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

ΦΕΚ 156Α - 11/05/1892

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μαντούδι στον οικισμό Αχμέταγα

ΦΕΚ 294Α - 22/08/1892

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αχμέταγα στον οικισμό Μαντούδι

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κιμάσι προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Φούρνοι προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαντουδίου

Ο οικισμός Αχμέταγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχμέταγα

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαθαρίου

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχιάς

Ο οικισμός Κιμάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντουδίου

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντουδίου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντουδίου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαντουδίου

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πηλίου

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχμέταγα

Ο οικισμός Παγώντας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχμέταγα

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχμέταγα

Ο οικισμός Δράζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχμέταγα

Ο οικισμός Μαρκάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχμέταγα

Ο οικισμός Νέα Φαράκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στροφυλιάς

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχιάς

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μαντούδι από την κοινότητα Μαντουδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Μαντουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από την κοινότητα Βλαχιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από την κοινότητα Βλαχιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούσσα αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κηρίνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Κηρίνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήρινθος αποσπάται από την κοινότητα Κηρίνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου Κηρέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από την κοινότητα Πηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκόπιον αποσπάται από την κοινότητα Προκοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Σπαθαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από την κοινότητα Στροφυλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από την κοινότητα Φαράκλας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Φαράκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Σπαθάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Πήλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Προκόπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Δαφνούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Κήρινθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Τρούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Μαντούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv