ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αυλώνος (Ευβοίας)

12-02-1848

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αυλωνάρι από το δήμο Διστύων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νικολέτα αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καρυών αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρβίνον αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρτάρα αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κούτσουρο αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γερμανού αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καταράκτη αποσπάται από το δήμο Διστύων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Καταράκτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Γερμανού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κούτσουρο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοίλη αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος ή Περιβόλια προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Πύργος ή Περιβόλια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Αυλωνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυλωναρίου

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχλαδερής

Ο οικισμός Μονόδρυο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοδρύου

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ορίου

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οκτωνιάς

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ωρολογίου

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλωναρίου

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αυλωναρίου

Ο οικισμός Μονή Καρυών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδερής

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδερής

Ο οικισμός Νικολέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδερής

Ο οικισμός Κοίλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοδρύου

Ο οικισμός Μουρτάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ορίου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οκτωνιάς

Ο οικισμός Κουρβίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οκτωνιάς

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ωρολογίου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ωρολογίου

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Πυργί του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αυλωνάρι από την κοινότητα Αυλωναρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών αποσπάται από την κοινότητα Αυλωναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από την κοινότητα Αυλωναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Αυλωναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Αυλωναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Αυλωναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορασίδα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από την κοινότητα Οκτωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρτερή αποσπάται από την κοινότητα Οκτωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μερκούριος αποσπάται από την κοινότητα Οκτωνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα Ορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από την κοινότητα Ορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί Αυλώνος αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από την κοινότητα Ωρολογίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από την κοινότητα Ωρολογίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από την κοινότητα Ωρολογίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Μερκούριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Λοφίσκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πρινάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Μουρτερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Κορασίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Πυργί Αυλώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Αυλωνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv