ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βεντζίου (Γρεβενών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κνίδη από την κοινότητα Κνίδης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από την κοινότητα Εξάρχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από την κοινότητα Εξάρχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα Κνίδης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από την κοινότητα Ποντινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από την κοινότητα Πυλωρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σαρακήνας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Βάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κνίδη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πυλωροί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πιστικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Νησί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Αγαλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Έξαρχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Σαρακήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Ποντινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο οικισμός Δίπορον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γρεβενών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv