ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεσσάτιδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Οβριά από την κοινότητα Οβριάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Θέα αποσπάται από την κοινότητα Θέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Θέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιές αποσπάται από την κοινότητα Θέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα Πατρών αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Πατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Πατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυσταλλόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κρυσταλλόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Πετρωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από την κοινότητα Πετρωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομανδήλα αποσπάται από την κοινότητα Πετρωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάκαρι αποσπάται από την κοινότητα Σαραβαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Σαραβαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμένικα αποσπάται από την κοινότητα Σαραβαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Σαραβαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από την κοινότητα Σαραβαλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Σαραβάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άνω Καλλιθέα Πατρών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Λυγιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Θέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μαυρομανδήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Οβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μπάκαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Δεμένικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Παυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Κρυσταλλόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv