ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φαρρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χαλανδρίτσα από την κοινότητα Χαλανδρίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνίαι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από την κοινότητα Ισώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Καλανίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλανίστρα αποσπάται από την κοινότητα Καλανίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλανος αποσπάται από την κοινότητα Καλάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλούσι αποσπάται από την κοινότητα Καλουσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από την κοινότητα Καταρράκτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από την κοινότητα Κριθαρακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα Κριθαρακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόσκαι αποσπάται από την κοινότητα Κριθαρακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Λακκωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιράλιον αποσπάται από την κοινότητα Μιραλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Νέου Κομπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Κομπηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Κομπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίχας αποσπάται από την κοινότητα Νέου Κομπηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμησις αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σταροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σταροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σταροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σταροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούσας αποσπάται από την κοινότητα Σταροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Σταροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από την κοινότητα Φαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρέβεδος αποσπάται από την κοινότητα Φαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από την κοινότητα Χαλανδρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστοραίικα - Σταμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Χαλανδρίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοπηγής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χαλανδρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πρέβεδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάτω Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Νέον Κομπηγάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Τρούσας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Τόσκαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάτω Σταροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Άνω Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Άνω Σταροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μίχας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καταρράκτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κάλανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καλούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μαστοραίικα - Σταμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Μιράλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Καλανίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Κοίμησις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Ίσωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv