ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λευκασίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κλειτορία από την κοινότητα Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Κλειτορία αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρμπουνας αποσπάται από την κοινότητα Άρμπουνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Άρμπουνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλάστρα αποσπάται από την κοινότητα Γλάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Γλάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριά αποσπάται από την κοινότητα Καστριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρέλια αποσπάται από την κοινότητα Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από την κοινότητα Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από την κοινότητα Κρινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκάσιον αποσπάται από την κοινότητα Λευκασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκουρία αποσπάται από την κοινότητα Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκράτι αποσπάται από την κοινότητα Παγκρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκραταίικα Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Παγκρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από την κοινότητα Παγκρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα Παγκρατίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλανητέρον αποσπάται από την κοινότητα Πλανητέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από την κοινότητα Τουρλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από την κοινότητα Φιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από την κοινότητα Φιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Φιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατιόν αποσπάται από την κοινότητα Φιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Φιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Το όνομα του οικισμού Ζευγολατείον του δήμου διορθώνεται σε Ζευγολατιόν

ΦΕΚ 35Α - 29/02/2008

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κλειτορίας

Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 35Α - 29/02/2008

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λευκασίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κλειτορία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καστριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ζευγολατιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Πλανητέρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Παγκράτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λευκάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άρμπουνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λυκουρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Παγκραταίικα Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Γλάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ζαρέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κάτω Δρυμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άνω Κλειτορία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Ελατόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv