ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λαρισσού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μετόχι από την κοινότητα Μετοχίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Απιδεών αποσπάται από την κοινότητα Απιδεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήριο Αράξου αποσπάται από την κοινότητα Αράξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα Αράξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άραξος αποσπάται από την κοινότητα Αράξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγρια αποσπάται από την κοινότητα Αράξου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βελιτσαί αποσπάται από την κοινότητα Βελιτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βελιτσαί αποσπάται από την κοινότητα Βελιτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από την κοινότητα Καγκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρνάρι αποσπάται από την κοινότητα Λακκόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιονική Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Λακκόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμανάκι αποσπάται από την κοινότητα Λακκόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Λακκόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Βουπράσιον αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάππας αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχόϊον αποσπάται από την κοινότητα Μιχόϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από την κοινότητα Μιχόϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψευτέικα αποσπάται από την κοινότητα Μιχόϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μιχόϊου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από την κοινότητα Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίολος αποσπάται από την κοινότητα Ριόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαίικα αποσπάται από την κοινότητα Ριόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Σπάτων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα Ματαράγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Ματαράγκας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 185Α - 05/09/2006

Ο οικισμός Παραλίμνη του δήμου μετονομάζεται σε Ακρωτήριο Αράξου

ΦΕΚ 195Α - 26/09/2008

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λαρίσου

Δ. Λαρίσου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 195Α - 26/09/2008

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λαρισσού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τσαμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Βουπράσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ακρωτήριο Αράξου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μιχόϊον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λιμανάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κεφαλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ψευτέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ρίολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μαζαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Απιδεών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καγκάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καλόγρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Νέον Βουπράσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Σπάτων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άνω Βελιτσαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άραξος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κάτω Βελιτσαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ιονική Ακτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λάππας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv