ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δύμης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Αχαΐα

Ο οικισμός Γομοστόν προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μπούκουρας προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μισοχωράκι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Αλεποχωράκι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μέρτεζα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Πουρνάρι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Δραγάνον προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βυθούλκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Αλησούμπαση προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Κάτω Αχαΐα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Φώσταινα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Άρλα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Κράλη προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Χαϊκάλι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μπερδόνι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Θεριανό προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καμινίτσα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Τσουκαλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Ρίολος προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Πέτας προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Απόστολος προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καραβοστάσι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

01-01-1837

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αραξίων

Ο οικισμός Μπούκουρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αραξίων

Ο οικισμός Δραγάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αραξίων

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αραξίων

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αραξίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Θεριανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Τσουκαλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σανταμέρι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαντζούρι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρταις αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπράτι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχόϊ αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελίτσαις αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μαρίτσης αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο Αραξίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούκουρας αποσπάται από το δήμο Αραξίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγάνον αποσπάται από το δήμο Αραξίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο Αραξίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο Αραξίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Αχαΐα στον οικισμό Κάτω Αχαΐα

Ο οικισμός Μισοχωράκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλεποχωράκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λακκόπετρα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βίδοβα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Νιφοραίοι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Νιφοραίοι του δήμου διορθώνεται σε Νιφορέϊκα

Ο οικισμός Μανωλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Πισοσυκιά προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καζνεσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Γκέρμπεσι προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Σκιαδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Στριγκλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Χαρμπαλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Τσάϊλος προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Βεσκουσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μπουτέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καλογριά προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Έξω Βουνά προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μέσα Βουνά προσαρτάται στο δήμο Δύμης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μανωλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χαρμπαλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλογριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Έξω Βουνά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μέσα Βουνά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουδενέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Σαγέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Φράγκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Λογοθέτης προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Σπολιαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Σαλαμαλικέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Στεναΐτικα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Γερουσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Γκοτζουλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Δύμης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Δύμης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βεσκουσέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πισοσυκιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φράγκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαλαμαλικέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Στεναΐτικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γερουσέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γκοτζουλέϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Δύμης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Κράλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κραλίου

Ο οικισμός Άνω Αχαΐα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Αχαΐας

Ο οικισμός Αλησούμπαση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλησούμπαση

Ο οικισμός Καρέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρεΐκων

Ο οικισμός Κάτω Αχαΐα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Αχαΐας

Ο οικισμός Μπούκουρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούκουρας

Ο οικισμός Στριγκλέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στριγκλέϊκων

Ο οικισμός Σουδενέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουδενέϊκων

Ο οικισμός Μέρτεζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέρτεζας

Ο οικισμός Δραγάνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγάνου

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέτα

Ο οικισμός Πόρταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πορτών

Ο οικισμός Ρίολος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριόλου

Ο οικισμός Σαγέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαγεϊκων

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαϊκαλίου

Ο οικισμός Σανταμέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σανταμερίου

Ο οικισμός Φώσταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φωσταίνης

Ο οικισμός Χαντζούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαντζουρίου

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Αχαΐας

Ο οικισμός Σπολιαρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Αχαΐας

Ο οικισμός Σκιαδέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

Ο οικισμός Καραμεσσηνέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

Ο οικισμός Μπουτέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρεΐκων

Ο οικισμός Νιφορέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Αχαΐας

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στριγκλέϊκων

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στριγκλέϊκων

Ο οικισμός Βίδοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στριγκλέϊκων

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στριγκλέϊκων

Ο οικισμός Μπερδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουδενέϊκων

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μέρτεζας

Ο οικισμός Μπεθούλκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγάνου

Ο οικισμός Καζνεσέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγάνου

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγάνου

Ο οικισμός Βελίτσαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πορτών

Ο οικισμός Μιχόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πορτών

Ο οικισμός Μπράτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σανταμερίου

Ο οικισμός Άρλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φωσταίνης

Ο οικισμός Τσάϊλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαντζουρίου

Το όνομα του οικισμού Βυθούλκα του δήμου διορθώνεται σε Μπεθούλκα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Μαρίτσης του δήμου καταργείται.

Δ. Δύμης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αχαΐα από το δήμο Κάτω Αχαΐας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πίσω Συκέα αποσπάται από το δήμο Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Κάτω Αχαΐας αποσπάται από το δήμο Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκαί αποσπάται από το δήμο Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από το δήμο Κάτω Αχαΐας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεναΐτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγιοβλασίτικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκος αποσπάται από την κοινότητα Αγιοβλασίτικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγιοβλασίτικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάπελη αποσπάται από την κοινότητα Αγιοβλασίτικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Αλισσού αποσπάται από την κοινότητα Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλισσός αποσπάται από την κοινότητα Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ελισσαίος αποσπάται από την κοινότητα Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αχαΐα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Αχαΐας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αλισσός αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αλισσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Νιφορέϊκων αποσπάται από την κοινότητα Νιφοραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιφοραίικα αποσπάται από την κοινότητα Νιφοραιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυθούλκας αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βισκουκέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαμπετέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Αχαΐα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Βυθούλκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κάτω Αλισσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Παραλία Αλισσού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Παραλία Νιφορέϊκων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Βισκουκέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Κάπελη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Καμινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Στεναΐτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Πίσω Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λαμπρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Αλισσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λεύκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Μανετέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Παραλία Κάτω Αχαΐας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Προφήτης Ελισσαίος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Αλυκαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Αγιοβλασίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Νιφοραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Ζαμπετέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Λογοθέτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο οικισμός Άνω Αχαΐα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv