ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σκυρίτιδας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βλαχοκερασέα από την κοινότητα Βλαχοκερασέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Βλαχοκερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούρβουρα αποσπάται από την κοινότητα Βουρβούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτούχος αποσπάται από την κοινότητα Κολλινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχούρι αποσπάται από την κοινότητα Κολλινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολλίναι αποσπάται από την κοινότητα Κολλινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδακίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 104Α - 24/05/2001

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Σκιρίτιδας

Δ. Σκιρίτιδας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 104Α - 24/05/2001

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Σκυρίτιδας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Αχούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Βούρβουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Βουτούχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Κολλίναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Βλαχοκερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv