ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αμβρακικού (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ανέζα από την κοινότητα Ανέζης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα Βίγλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από την κοινότητα Γαβριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοσκαμιά αποσπάται από την κοινότητα Πολυδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδρόσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Ράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα Στρογγυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθοτόπι αποσπάται από την κοινότητα Ψαθοτοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόμερον αποσπάται από την κοινότητα Ανέζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από την κοινότητα Ανέζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από την κοινότητα Καλογερικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνησία αποσπάται από την κοινότητα Κορωνησίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κορωνησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ανέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Ψαθοτόπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Απόμερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Παλαιοσκαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv