ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αθαμανίας (Άρτης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βουργαρέλι από την κοινότητα Βουργαρελίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κορακάδα αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθαμάνιον αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Βουργαρελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από την κοινότητα Διστράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Αθαμανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καλεντίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Καψάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριά αποσπάται από την κοινότητα Τετρακώμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμορράχη αποσπάται από την κοινότητα Ανεμορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Μεσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκατούνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Τερπνάς του δήμου μετονομάζεται σε Τερπνά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βουργαρέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μητσορούβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μεσούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τετράκωμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λογαρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τζαπάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κεράνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πέρα Νεβρόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Σκιαδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Δίστρατον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πετράλωνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αθαμάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ανεμορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Γιαννίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τραπεζάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλαιοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ζάλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Τελήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Θανάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κουβέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κορακάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Κάτω Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv