ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φαλάνθου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αρκουδόρευμα

Ο οικισμός Πιάνα προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο οικισμός Λυμποβίσι προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο οικισμός Χρυσοβίτσι προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Συλίμνα αποσπάται από το δήμο Τριπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτερόλι αποσπάται από το δήμο Τριπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαράκωβα αποσπάται από το δήμο Τριπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλωνίσταινα αποσπάται από το δήμο Ελισσούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαβιά αποσπάται από το δήμο Μαινάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροϊνό αποσπάται από το δήμο Μαινάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελεπάκος αποσπάται από το δήμο Μαινάλου και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αρκουδόρευμα στον οικισμό Πιάνα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Καρτερόλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δαβιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Δαβιά προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο οικισμός Κάτω Δαβιά προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο οικισμός Καρδαράς προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο οικισμός Λυκόχια προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λυμποβίσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαντέϊκα προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Αλωνίσταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλωνισταίνης

Ο οικισμός Ροϊνό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροϊνού

Ο οικισμός Χρυσοβίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοβιτσίου

Ο οικισμός Τσελεπάκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσελεπάκου

Ο οικισμός Πιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιάνας

Ο οικισμός Ζαράκωβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαράκωβας

Ο οικισμός Συλίμνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συλίμνης

Ο οικισμός Άνω Δαβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσελεπάκου

Ο οικισμός Κάτω Δαβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσελεπάκου

Ο οικισμός Μαντέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσελεπάκου

Ο οικισμός Αρκουδόρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσελεπάκου

Ο οικισμός Καρδαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιάνας

Ο οικισμός Λυκόχια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιάνας

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δαβιά από την κοινότητα Τσελεπάκου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλωνίσταινα αποσπάται από την κοινότητα Αλωνισταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαίναλον αποσπάται από την κοινότητα Μαινάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιάνα αποσπάται από την κοινότητα Πιάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελεπάκος αποσπάται από την κοινότητα Τσελεπάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δαβιά αποσπάται από την κοινότητα Τσελεπάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοβίτσι αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροεινόν αποσπάται από την κοινότητα Ροεινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιλίμνα αποσπάται από την κοινότητα Σιλίμνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαντέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Ροεινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Μαίναλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Αλωνίσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Χρυσοβίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Κάτω Δαβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Πιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Δαβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Σιλίμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Τσελεπάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv