ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φαλαισίας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λεοντάριον από την κοινότητα Λεονταρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αμπελάκη αποσπάται από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμοδούρι αποσπάται από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτσαράς αποσπάται από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραικός αποσπάται από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορτσινός αποσπάται από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αναβρυτόν αποσπάται από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούτσι αποσπάται από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκοβος αποσπάται από την κοινότητα Ακόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούπατα αποσπάται από την κοινότητα Ακόβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιγοστή αποσπάται από την κοινότητα Βελιγοστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γιανναίοι αποσπάται από την κοινότητα Γιανναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γιανναίοι αποσπάται από την κοινότητα Γιανναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δυρράχιο αποσπάται από την κοινότητα Δυρραχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καμάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Καμάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσιρίδι αποσπάται από την κοινότητα Λεονταρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα Λεονταρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από την κοινότητα Λεονταρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Λεονταρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλάρι αποσπάται από την κοινότητα Σουλαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρκολέκας αποσπάται από την κοινότητα Τουρκολέκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ελληνίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτίνιον αποσπάται από την κοινότητα Λεπτινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλαισία αποσπάται από την κοινότητα Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μπούρα αποσπάται από την κοινότητα Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ελληνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Άκοβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Λεπτίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Κάτω Αναβρυτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Ανεμοδούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Γραικός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Γούπατα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Μονή Αμπελάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Κοτσιρίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Σκορτσινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Βουτσαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Ρούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Τουρκολέκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Άνω Γιανναίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Σουλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Κάτω Γιανναίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Δυρράχιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Φαλαισία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Βελιγοστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Λεοντάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Μονή Μπούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv