ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τροπαίων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τρόπαια από την κοινότητα Τροπαίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από την κοινότητα Αετορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Βάνναινα αποσπάται από την κοινότητα Βυζικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυζίκιον αποσπάται από την κοινότητα Βυζικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαναράκι αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερτσιά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρανή Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα Περδικονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουλιάρης αποσπάται από την κοινότητα Περδικονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικονέριον αποσπάται από την κοινότητα Περδικονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συριαμάκος αποσπάται από την κοινότητα Περδικονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουμπίτσιον αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχαι αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα Σταυροδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Τριποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Τριποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπελλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Τριποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωδεκάμετρον αποσπάται από την κοινότητα Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Χώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδόνιον αποσπάται από την κοινότητα Τροπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από την κοινότητα Δόξης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιάνιον αποσπάται από την κοινότητα Καλλιανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπάθαρης αποσπάται από την κοινότητα Σπάθαρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σπάθαρης αποσπάται από την κοινότητα Σπάθαρη και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αρχαία Βάνναινα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μπουλιάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Τρόπαια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Δόξα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Κάτω Σπάθαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Νέα Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Καλλιάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μπερτσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Τριποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Καπελλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Συριαμάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Βυζίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ράχαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Τρανή Λάκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μελιδόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Σπάθαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Τουμπίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Φαναράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Περδικονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Δωδεκάμετρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv