ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κορυθίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στενόν

Ο οικισμός Αγιωργίτικα προσαρτάται στο δήμο Κορυθίου

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Κορυθίου

Ο οικισμός Σαμαρά προσαρτάται στο δήμο Κορυθίου

Ο οικισμός Ζευγολατιόν προσαρτάται στο δήμο Κορυθίου

Ο οικισμός Σούλσπαϊ προσαρτάται στο δήμο Κορυθίου

Ο οικισμός Παρόρι προσαρτάται στο δήμο Κορυθίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου ή Βαρσών προσαρτάται στο δήμο Κορυθίου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βερζοβά αποσπάται από το δήμο Γαρέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθοβούνια αποσπάται από το δήμο Γαρέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σαμαρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σούλσπαϊ του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 44Α - 28/10/1869

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Στενόν στον οικισμό Αγιωργίτικα

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στενού

Ο οικισμός Ζευγολατιόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζευγολατιού

Ο οικισμός Βερζοβά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερζοβάς

Ο οικισμός Αγιωργίτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγιωργίτικων

Ο οικισμός Παρόρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου ή Βαρσών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Λιθοβούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στενού

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στενόν από την κοινότητα Στενού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βαρσών αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρθένιον αποσπάται από την κοινότητα Παρθενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρι αποσπάται από την κοινότητα Ζευγολατείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από την κοινότητα Ζευγολατείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιωργίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγιωργίτικων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Βαρσών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Παρόρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Παρθένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Αγιωργίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv