ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ηραίας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Ιωάννης

Ο οικισμός Ανεμοδούρι προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Αναζήρι προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Μερκίνιζα προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Λώτι προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Μπρατίτσα προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Μπέτσι προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Τσούκα προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Λαγαύτι προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Τουρκοράφτη προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Παππαδάς προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Βρέκι προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

07-12-1844

Ο οικισμός Σέρβος αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλούμπα αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούρεσης αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνι Ηραίας αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουγιάτι αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραχασάνι αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρδάκι αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκοράς αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακουρέϊκα αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βρέκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσιρίμπασι προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Ιωάννης στον οικισμό Παλούμπα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ανεμοδούρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τουρκοράφτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αραμουζά προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Αράπηδες προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Γαραντζινού προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Μπάλα προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Ράφτι προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Σαρλαίοι προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μπάλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαρλαίοι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Γαραντζινού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαγαύτι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζουλατίκων

Ο οικισμός Σέρβος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέρβου

Ο οικισμός Μπουγιάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουγιατίου

Ο οικισμός Βλάχος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλάχου

Ο οικισμός Παλούμπα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλούμπας

Ο οικισμός Ράφτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ράφτι

Ο οικισμός Κακουραίοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακουραίων

Ο οικισμός Κοκοράς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκορά

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Καραχασάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζουλατίκων

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζουλατίκων

Ο οικισμός Λυκούρεσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σέρβου

Ο οικισμός Αράπηδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σέρβου

Ο οικισμός Σαρακίνι Ηραίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιατίου

Ο οικισμός Μπέτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βλάχου

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παλούμπας

Ο οικισμός Παππαδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παλούμπας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παλούμπας

Ο οικισμός Αραμουζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ράφτι

Ο οικισμός Τσιρίμπασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κακουραίων

Ο οικισμός Αναζήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκορά

Ο οικισμός Μπαρδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκορά

Ο οικισμός Μερκίνιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Μπρατίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Λότι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Πυρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Το όνομα του οικισμού Κακουρέϊκα του δήμου διορθώνεται σε Κακουραίοι

Το όνομα του οικισμού Λώτι του δήμου διορθώνεται σε Λότι

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παλούμπα από την κοινότητα Παλούμπας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Όχθια αποσπάται από την κοινότητα Αετορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινοράχη αποσπάται από την κοινότητα Αετορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αρχαίας Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιοδώρα αποσπάται από την κοινότητα Λιοδώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθαρός αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρνασσός αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λώτης αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιαματικαί Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Ηραίας αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούρεσης αποσπάται από την κοινότητα Λυκούρεση και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυσσαρέα αποσπάται από την κοινότητα Λυσσαρέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδάς αποσπάται από την κοινότητα Παλούμπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Παλούμπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράφτης αποσπάται από την κοινότητα Ράφτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγάλω αποσπάται από την κοινότητα Ράφτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνι Ηραίας αποσπάται από την κοινότητα Σαρακινίου Ηραίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράπηδες αποσπάται από την κοινότητα Σέρβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέρβος αποσπάται από την κοινότητα Σέρβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από την κοινότητα Ψαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από την κοινότητα Αραχόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακουραίικα αποσπάται από την κοινότητα Κακουραίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκοράς αποσπάται από την κοινότητα Κοκκορά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρδάκι αποσπάται από την κοινότητα Κοκκορά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρρής αποσπάται από την κοινότητα Πυρρή και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Παππαδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Αράπηδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Σέρβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Αγιονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Σαρακίνι Ηραίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Παλούμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Σαρλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ράφτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ιαματικαί Πηγαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Πυρρής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Λυκούρεσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Αγάλω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Κοκκοράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Κοκκινοράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Όχθια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μπαρδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Λιοδώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Λυσσαρέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Παρνασσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Κακουραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Λιθαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Λουτρά Ηραίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Λώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv