ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γόρτυνος (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρύταινα

Ο οικισμός Καρβουνάρι προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Ο οικισμός Φλωριό προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Ο οικισμός Μαυριά προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Ο οικισμός Κυπαρίσσια προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Ο οικισμός Κουρουνού προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Δραγουμάνον αποσπάται από το δήμο Θείσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωνάτι αποσπάται από το δήμο Βερένθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσίμπαλι αποσπάται από το δήμο Βερένθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιμπραήμ αποσπάται από το δήμο Βερένθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάγκος αποσπάται από το δήμο Βερένθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο Βερένθης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχορράφτι αποσπάται από το δήμο Μαραθαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσίχολος αποσπάται από το δήμο Μαραθαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγκλένοβα αποσπάται από το δήμο Μαραθαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούλα αποσπάται από το δήμο Μαραθαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνιον αποσπάται από το δήμο Μαραθαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρούπες αποσπάται από το δήμο Μαραθαίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δραγουμάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Ζούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τρούπες του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Φλωριό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλυβάκια προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κοκορίτσα προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Σαρακίνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρακινίου

Ο οικισμός Ατσίχολος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ατσιχόλου

Ο οικισμός Καρύταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυταίνης

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καράτουλα

Ο οικισμός Ζουνάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζουνατίου

Ο οικισμός Κουρουνιός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρουνιού

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυπαρισσίων

Ο οικισμός Βλαχορράφτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχορράφτι

Ο οικισμός Βάγκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάγκου

Ο οικισμός Κατσίμπαλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσίμπαλι

Ο οικισμός Ιμπραήμ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιμπραήμ

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακινίου

Ο οικισμός Αιγλένοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακινίου

Ο οικισμός Κοκορίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρακινίου

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σύρνας

Ο οικισμός Μαυριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυπαρισσίων

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσίμπαλι

Το όνομα του οικισμού Εγκλένοβα του δήμου διορθώνεται σε Αιγλένοβα

Το όνομα του οικισμού Ζωνάτι του δήμου διορθώνεται σε Ζουνάτι

Το όνομα του οικισμού Κουρουνού του δήμου διορθώνεται σε Κουρουνιός

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρίταινα από την κοινότητα Καριταίνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα Καριταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουνάρης αποσπάται από την κοινότητα Καριταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσίχολος αποσπάται από την κοινότητα Ατσιχόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από την κοινότητα Ζώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουνιός αποσπάται από την κοινότητα Κουρουνιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνιον αποσπάται από την κοινότητα Σαρακινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Σαρακινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα Σαρακινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχορράπτης αποσπάται από την κοινότητα Βλαχορράπτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσίμπαλης αποσπάται από την κοινότητα Κατσίμπαλη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυριά αποσπάται από την κοινότητα Μαυριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωτίλιον αποσπάται από την κοινότητα Κωτιλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από την κοινότητα Κωτιλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλόν αποσπάται από την κοινότητα Κωτιλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 106Α - 13/05/2002

To Τοπικό Διαμέρισμα Βλαχορράπτη του δήμου μετονομάζεται σε Μαράθων

Ο οικισμός Βλαχορράπτης του δήμου μετονομάζεται σε Μάραθα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαυριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Ατσίχολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Κωτίλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Μάραθα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Στρογγυλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Σαρακίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Καρβουνάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Καρίταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Κατσίμπαλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο οικισμός Κουρουνιός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλόπολης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv