ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μυκηναίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μυκήναι από την κοινότητα Μυκηνών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Ηραίο αποσπάται από την κοινότητα Νέου Ηραίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόρσας αποσπάται από την κοινότητα Μπόρσα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσύμνη αποσπάται από την κοινότητα Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίχτιον αποσπάται από την κοινότητα Φιχτίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Φίχτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Νέο Ηραίο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Προσύμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μπόρσας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μυκήναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv