ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παρακαμπυλίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αγία Τριάδα

Ο οικισμός Χούνη προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Τσερκοβοπτελέα προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αλέστια προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αγαλιανός προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Τσερκοβοπτελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Αγιοβλασιτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο Αγιοβλασιτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από το δήμο Αγιοβλασιτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαργιάδα αποσπάται από το δήμο Αγιοβλασιτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο Αγιοβλασιτών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αγία Τριάδα στον οικισμό Άγιος Βλάσιος

Ο οικισμός Αγία Τριάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Τριχωνίδας προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Κελλάκια προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Λάτα προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Σοβολάκον προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Παρακαμπυλίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Παρακαμπυλίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αγαλιανός ή Αγαληνός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγαλιανού ή Αγαληνού

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βλασίου

Ο οικισμός Σαργιάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαργιάδας

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χούνης

Ο οικισμός Σοβολάκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σοβολάκου

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχώβης

Ο οικισμός Τέρροβα ή Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τέρροβας ή Τέρνοβας

Ο οικισμός Λάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαργιάδας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος Τριχωνίδας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σοβολάκου

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αραχώβης

Ο οικισμός Κελλάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τέρροβας ή Τέρνοβας

Το όνομα του οικισμού Αγαλιανός του δήμου διορθώνεται σε Αγαλιανός ή Αγαληνός

Το όνομα του οικισμού Τέρνοβα του δήμου διορθώνεται σε Τέρροβα ή Τέρνοβα

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άνω Άγιος Βλάσιος από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λακώματα αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάραμα αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάπατο αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλιτίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόκρη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραμαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοβολακίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από την κοινότητα Αμπελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Αμπελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλακιαί αποσπάται από την κοινότητα Αμπελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Αμπελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Αμπελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαϊνάριον αποσπάται από την κοινότητα Αμπελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσινιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλάκια αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάκορφον αποσπάται από την κοινότητα Πεντακόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελανίτης αποσπάται από την κοινότητα Ποταμούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουναίικα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαργιάδα αποσπάται από την κοινότητα Σαργιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκόσκαλα αποσπάται από την κοινότητα Σαργιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόλογγος αποσπάται από την κοινότητα Σαργιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Σιδήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακριδαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σιδήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιαδαίικα αποσπάται από την κοινότητα Χούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίον αποσπάται από την κοινότητα Χούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπασδουναίικα αποσπάται από την κοινότητα Χούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκαι αποσπάται από την κοινότητα Χούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από την κοινότητα Χούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρια αποσπάται από την κοινότητα Χούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Χούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχούνη αποσπάται από την κοινότητα Χούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς Γούναρη αποσπάται από την κοινότητα Ψηλοβράχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλόβραχος αποσπάται από την κοινότητα Ψηλοβράχου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αγία Βαρβάρα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαργιάδας

Ο νέος οικισμός Ποτιστικό προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαργιάδας

Ο νέος οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σιδήρων

Ο νέος οικισμός Αγία Δευτέρα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πεντακόρφου

Ο νέος οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πεντακόρφου

Ο νέος οικισμός Ανδρωναίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πεντακόρφου

Ο νέος οικισμός Λεντίνη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαργιάδας

Ο νέος οικισμός Μαυρομύτη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαργιάδας

Το όνομα του οικισμού Μπόκρι του δήμου διορθώνεται σε Μπόκρη

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ψηλόβραχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άνω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ανδρωναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Πεντάκορφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Φραγκόσκαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σαργιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μπόκρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ποτιστικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αγαλιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σκιαδαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λάπατο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καραμαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αγία Τριάς Γούναρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σοβολακίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κελλάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Τσουναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παλαιοχούνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αυλακιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κελανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ακριδαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Βαϊνάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Δροσινιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λεντίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λακώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μπασδουναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Χάραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αγία Δευτέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κοκκινόλογγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σκαλιτίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παλαιοχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μαυρομύτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λάκκαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv