ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μακρυνείας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μποτίνον

Ο οικισμός Καλφενίκι προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Γαβαλού προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μπουρλέσια προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μεσάριστα προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Ποταμούλα προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Ραΐκα προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μακρυνού προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μεταξά προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μπερμπάτι προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Παπαδάταις αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαντί αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από το δήμο Κερασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μποτίνον στον οικισμό Γαβαλού

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μποτίνον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Μποτίνον προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Κάτω Μποτίνον προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μονή Κατερινούς προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γαβαλού στον οικισμό Ματαράγκα

ΦΕΚ 35Α - 23/07/1865

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ματαράγκα στον οικισμό Γαβαλού

ΦΕΚ 9Α - 14/02/1875

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιτωλικού

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ραΐκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεταξά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαντί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μπερμπάτι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κεράσοβον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ποταμούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κατερινούς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Κεράσοβον προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Κάτω Κεράσοβον προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Δ. Μακρυνείας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαβαλού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαβαλούς

Ο οικισμός Άνω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Κερασόβου

Ο οικισμός Άνω Μποτίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μποτίνου

Ο οικισμός Γραμματικού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμματικούς

Ο οικισμός Κάτω Μποτίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μποτίνου

Ο οικισμός Κάτω Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Κερασόβου

Ο οικισμός Ματαράγγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματαράγγας

Ο οικισμός Μακρυνού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυνούς

Ο οικισμός Μπουρλέσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουρλεσίων

Ο οικισμός Παπαδάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παπαδάτων

Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαρίστης

Ο οικισμός Καλφενίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαβαλούς

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαρίστης

Ο οικισμός Παλαιοπλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ματαράγγας

Το όνομα του οικισμού Ματαράγκα του δήμου διορθώνεται σε Ματαράγγα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Χασάναγα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαβαλού από την κοινότητα Γαβαλούς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Μετάπα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα Άκρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαράντη αποσπάται από την κοινότητα Άκρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκραι αποσπάται από την κοινότητα Άκρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Γαβαλούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοζεύγαρον αποσπάται από την κοινότητα Δαφνιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνιάς αποσπάται από την κοινότητα Δαφνιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μακρινού αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψορράχη αποσπάται από την κοινότητα Καψοράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καψοράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινού αποσπάται από την κοινότητα Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από την κοινότητα Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Μακρινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από την κοινότητα Μεσαρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από την κοινότητα Μεσαρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιλιγιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα Μεσαρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καζαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Μεσαρίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριχώνιον αποσπάται από την κοινότητα Τριχωνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παλαιοζεύγαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καζαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μακρινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Δαφνιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σαράντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Γαβαλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κάτω Μακρινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καψορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κουρτελαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άνω Μετάπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Τσιλιγιανναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Τριχώνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άκραι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv